tpc-build-libs 2.06 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#!/usr/bin/python
import argparse
import sys
import subprocess
from  socket import gethostname
import os

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--mode', help='build mode (default: %(default)s)', default='release', choices=['clean', 'release', 'debug', 'driver_debug'])
parser.add_argument('--rebuild', help='force rebuild libs (default: %(default)s)', action='store_true')
args = parser.parse_args()

clean    = args.mode == 'clean'
debug    = args.mode == 'debug' or args.mode == 'driver_debug'
driver_debug = args.mode == 'driver_debug'

print 'Build mode: ' + args.mode

if not 'TPC_PLATFORM' in os.environ:
	print('Environment variable TPC_PLATFORM is not set, guessing Platform ...')
	if gethostname() in ['zed', 'zedboard', 'zc706', 'zynq']:
		os.environ['TPC_PLATFORM'] = 'zynq'
	else:
		os.environ['TPC_PLATFORM'] = 'vc709'

print('Platform: ' + os.environ['TPC_PLATFORM'])

moddir = '$TPC_HOME/platform/$TPC_PLATFORM/module'
pdir  = '$TPC_HOME/platform/$TPC_PLATFORM/build'
adir  = '$TPC_HOME/arch/baseline/build'

if clean or args.rebuild:
	subprocess.call(['rm -rf ' + pdir], shell=True)
	subprocess.call(['rm -rf ' + adir], shell=True)
	subprocess.call(['cd ' + moddir + ' && make clean'], shell=True)

if not clean:
	if debug:
	  print('Building debug mode libraries...')
	else:
	  print('Building release mode libraries, pass "debug" as first argument to build debug libs...')
	
	if os.environ['TPC_PLATFORM'] is 'vc709':
		print 'cd ' + moddir + ' && make ' + ('DEBUG_VERBOSE=y ' if driver_debug else ' ')
		subprocess.call(['cd ' + moddir + ' && make ' + ('DEBUG_VERBOSE=y ' if driver_debug else ' ')], shell=True)
	else:
		subprocess.call(['cd ' + moddir + ' && make ' + ('' if driver_debug else 'release ')], shell=True)
	subprocess.call(['mkdir -p ' + pdir + ' && cd ' + pdir + ' && cmake ' + ('' if debug else '-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release') + ' .. && make && make install'], shell=True)
	subprocess.call(['mkdir -p ' + adir + ' && cd ' + adir + ' && cmake ' + ('' if debug else '-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release') + ' .. && make && make install'], shell=True)